A A A

(na zdjęciu: laureat 2010 w tej kategorii, Marcin Bugajski, wiceprezydent Miasta Łodzi)

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" wraz z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z województwa łódzkiego do udziału w głosowaniu finałowym V konkursu "Przełamujemy bariery" w kategorii Urzędnik przyjazny organizacjom pozarządowym w roku 2011.

W tej kategorii głosują tylko organizacje pozarządowe. Głosowanie finałowe odbywa się w terminie od 03.10.2011 r. do 20.10.2011 r. Wśród głosujących zostaną rozlosowane zaproszenia na Galę Przedsiębiorczości Społecznej.

Lista osób nominowanych oraz formularz do głosowania dostępny jest na stronie www.wsparciespoleczne.pl w dziale AKTUALNOŚCI. Wśród nominowanych są Renata Matusiak (Pełnomocnik ds. młodzieży i organizacji pozarządowych, Urząd Miasta Zgierza) i Arkadiusz Bogusławski (Pełnomocnik ds. Parku Kulturowego Miasta Tkaczy, Urząd Miasta Zgierza).

Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi dnia 28.10.2011 r. podczas Gali Przedsiębiorczości Społecznej w gmachu Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.wsparciespoleczne.pl

 

.