A A A

Polacy mają do organizacji pozarządowych stosunek niejednoznaczny. Coraz więcej osób wierzy w ich uczciwość i dostrzega wpływ na rozwiązywanie problemów na poziomie lokalnym. Większość badanych uważa, że lepiej rozwiązują one problemy społeczne niż instytucje.

Większość Polaków w niewielkim stopniu zna działania organizacji pozarządowych. Tylko jedna czwarta respondentów potwierdza, że w 2010 r. korzystała z jakichś usług lub produktów przez nie wytwarzanych. (…)

Gdy (…) zapytamy respondentów o konkretne organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje, okaże się, że większość Polaków przynajmniej od czasu do czasu styka się z ich aktywnością: w 2010 r. tylko 16% twierdziło, że nie słyszało o ich działaniach. (…)

Niestety wiedza o sektorze dużej części Polaków ogranicza się do wielkich akcji nagłaśnianych przez media – takich jak np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, działania związane z pomocą humanitarną czy akcje pomocy charytatywnej dla osób najuboższych.

(…) W ciągu czterech lat o ponad jedną trzecią wzrosła liczba Polaków deklarujących, że „organizacje społeczne rozwiązują ważne problemy w moim sąsiedztwie”: w 2006 r. pod zdaniem takim podpisywało się zaledwie 26% respondentów, w 2010 r. – już 36%. Jest to „najlepszy wynik” odkąd prowadzone są te badania (tj. wartość tego wskaźnika jest najwyższa od ośmiu lat).  Można wprawdzie uważać, że  36% to ciągle mało, jednak równomierne powiększanie się liczby dobrze oceniających wskazuje na pozytywne zmiany w wizerunku społecznym organizacji.

(…)

Stosunkowo najlepiej organizacje pozarządowe wypadają na tle instytucji państwowych: w 2010 r. 56% badanych Polaków uznało, że organizacje na ogół skuteczniej dostarczają pomocy potrzebującym niż instytucje państwowe. Opinia ta umacnia się wśród Polaków od kilku lat. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, na ile ten trend wynika ze wzrostu zaufania do organizacji, a na ile z negatywnej opinii o instytucjach państwowych.

Czytaj cały artykuł na stronie ngo.pl

 

Wyniki na podstawie badań Stowarzyszenia Klon/Jawor

Jaga Przewłocka (Klon/Jawor)

źródło: ngo.pl

.