A A A

9 października 2011 wybierzemy przedstawicielki i przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Przedstawiamy kalendarium wyborcze oraz informujemy o nowych ułatwieniach w procedurach wyborczych.

Najważniejsze zmiany w ordynacji wyborczej wprowadzone nowym Kodeksem wyborczym w styczniu 2011:

 • inne godziny głosowania, od 7.00- 21.00,
 • możliwość głosowania dla wyborców niedowidzących i niewidomych przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych przy użyciu alfabetu Braille’a,
 • głosowanie korespondencyjne dla wyborców przebywających za granicą i wyborców niepełnosprawnych,
 • głosowanie przez pełnomocnika dla wyborców niepełnosprawnych oraz osób starszych powyżej 75 roku życia.

W wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie wszedł w życie zakaz umieszczania billboardów i emisji spotów telewizyjnych w trakcie kampanii wyborczej.

Najważniejsze daty z kalendarza wyborczego 2011:

 • 5 sierpnia – rozpoczęcie kampanii wyborczej
 • do 20 sierpnia – zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetu wyborczego
 • do 30 sierpnia - zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania
 • do 16 września - zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych
 • do 29 września - rozplakatowanie obwieszczeń OKW o zarejestrowanych komitetach wyborczych i wykazie nazwisk kandydatów
 • do 29 września - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • do 4 października – możliwość dopisania się do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu, we właściwym Urzędzie Gminy
 • 8-9 października – cisza wyborcza
 • 9 października, 7.00 - 21.00 – głosowanie

Więcej na: www.maszglos.pl/wybory_2011.php; www.wybory2011.pkw.gov.pl

źródło: www.wybory2011.pkw.gov.pl, www.maszglos.pl


.