A A A

tpz zeszyty16Pod koniec lutego Towarzystwo Przyjaciół Zgierza wydało najnowsze "Zgierskie Zeszyty Regionalne". XI tom publikacji zawiera różnorodne tematy i opracowania, m. in. kronikę Ozorkowa, z dziejów Lućmierza, z dziejów szkoły w Kęblinach, nieznane informacje dotyczące Głowna w biografii Janka z Czarnkowa, głośne życie dawnego Strykowa i Głowna itp.

Publikację można nabyć w zgierskiej księgarni „Pan Tadeusz”, w Muzeum Miasta Zgierza i siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Zgierza. XI tom publikacji kosztuje ok. 17 zł. 

W tekście od redakcji możemy przeczytać, że tom został celowo zdominowany przez dwa opracowania – jedno poświęcone miastu Ozorków (które w 2016 r. obchodziło dwusetlecie nadania praw miejskich), spisane przez zmarłego 15 lat temu Jana Apolinarego Rosiaka i drugie autorstwa Justyny Tomczyk, która swoją pracę magisterską poświęciła tematowi funkcji Ozorkowa po transformacji ustrojowej i jej postrzegania przez mieszkańców.

.