A A A

remont glowno

Pod koniec listopada, jeśli warunki atmosferyczne pozwolą, ma rozpocząć się remont dróg w gminie Głowno. Łącnzie wyremontowanych ma być ponad 6 km odcinków dróg, na co powiat zgierski przeznaczny blisko 1,4 mln zł.

Łącznie na ponad 6 km odcinkach dróg, od granicy gminy do skrzyżowania z drogą gminną w Woli Mąkolskiej, następnie od skrzyżowania dróg powiatowych w Woli Mąkolskiej do Popowa oraz od skrzyżowania dróg powiatowych w Karnkowie do skrzyżowania dróg powiatowych w Popowie, drogowcy położą nowy asfalt oraz wykonają pobocza.

Finalizację prac zaplanowano na koniec roku. Jeśli aura nie pozwoli, wówczas prace mają zakończyć się na przełomie I i II kwartału 2017 r.

Z kolei w samym mieście, w obrębie skrzyżowania ulic: Bielawskiej, Szkolnej i Kilińskiego, dzięki współpracy samorządów: powiatowego i głowieńskiego, powstanie za ponad 166 tys. zł, sygnalizacja świetlna z tzw. przyciskiem na życzenie na przejściu dla pieszych. Inwestycja ma zakończyć się pod koniec roku.

.