A A A

gmina zgierz

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dofinansuje 63 projekty lokalne w sołectwach w łącznej kwocie 300 tys. zł. Po wyłonieniu zwycięzców w pierwszym naborze, radni Sejmiku zdecydowali o dofinansowaniu działań także z listy rezerwowej.

31 sierpnia decyzją Zarządu Województwa dotację w wysokości 5 tys. zł otrzymały 32 najwyżej ocenione projekty z całego województwa, które zmieściły się w puli 150 tys. zł. Pod koniec września decyzją wojewódzkich radnych kwotę dofinansowania zwiększono o kolejne 150 tys. zł, dzięki czemu zrealizowanych zostanie kolejnych 31 projektów.

Dzięki programowi województwa gminy wiejskie będą mogły sfinansować w całości lub uzupełnić wkład własny do projektów zgłaszanych im przez sołectwa tej gminy, a dotyczących realizacji zadań własnych gminy. Tematyka grantów to: kultura, sport, ład przestrzenny, kuchnia regionalna i aktywność obywatelska.

W powiecie zgierskim dofinansowanie otrzymają: Popów Głowieński (Głowno), Trojany (Parzęczew), Sanie (Aleksandrów Łódzki), Stary Imielnik i Nowostawy Górne (Stryków).

.