A A A

tiry

Łódź rozważa powrót do zakazu wjazdu pojazdów powyżej 12 ton. Władze Miasta Zgierza wydały stanowisko, w którym mają nadzieję, że realizacja tego pomysłu nie odbędzie się kosztem miejscowości ościennych.

- Rozwiązanie problemu ruchu tranzytowego w obecnej formie zaproponowanej przez władze Łodzi i zaaprobowanej przez GDDKiA może przyczynić się do zwiększenia liczby ciężarówek w naszym mieście - uważają władze Zgierza. Urząd Miasta wystosował pismo do GDDKiA, w którym zaproponował alternatywne dla Zgierza rozwiązanie pozwalające uchronić miasto przed wzrostem liczby ciężkich pojazdów i zarazem dające szanse na ograniczenie powstawania zniszczeń istniejącej infrastruktury drogowej i technicznej.

Pomysł polega na ograniczeniu ruchu wysokotonażowego na DK 71 między DK 72, a DK 91, na którym to odcinku natężenie ruchu pojazdów ciężarowych i tak jest już bardzo wysokie, a samochody przejeżdżają obok Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Sieradzkiej (ciąg komunikacyjny DK 71), przez co niejednokrotnie dochodziło do protestów, w których mieszkańcy Zgierza żądali całkowitego zamknięcia tego odcinka dla ruchu tranzytowego.

- Warto też zauważyć jeszcze jeden problem w projekcie proponowanym przez GDDKiA, występujący przy ruchu w stronę przeciwną (jadąc ze Strykowa do Aleksandrowa Łódzkiego). Chodzi mianowicie o stojący przy ul. Aleksandrowskiej Kościół pw. Św. Katarzyny. Pojazdy wysokotonażowe poruszające się tą drogą powodują spękania i narażają na zniszczenia i tak już nadwątlone mury oporowe Kościoła - czytamy w stanowisku wyrażonym przez władze miasta.

Alternatywnym wariantem proponowanym przez władze Zgierza jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na DK 71, na odcinku od Aleksandrowa Łódzkiego do skrzyżowania DK 71 z DK 91 w Zgierzu. Jednocześnie Gmina Miasto Zgierz apeluje do pozostałych zainteresowanych samorządów o wspólne zabieganie o to, aby odcinki autostrad A1 i A2 wokół aglomeracji łódzkiej były nieodpłatne oraz o to, aby podjąć wspólne działania na rzecz całkowitego wyprowadzenia wysokotonażowych pojazdów z terenu aglomeracji łódzkiej już na etapie planowania ruchu na S14, jeszcze przed jej otwarciem.

.