A A A

Starosta zgierski Bogdan Jarota przedstawił powiatowym radnym „Strategię Powiatu Zgierskiego na lata 2015 – 2018, w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej i kolejowej oraz przebiegu trasy S – 14”. W planie jest ok. 50 inwestycji zaplanowanych na najbliższą kadencję powiatu zgierskiego.

powiatschetynowki

– Po raz pierwszy pokusiliśmy się o stworzenie tego typu wieloletniej strategii, w którą wpisaliśmy konkretne inwestycje drogowe na kolejne lata – mówił podczas piątkowej Sesji Rady Powiatu Zgierskiego Bogdan Jarota. – Już w tym, 2015 roku, udało nam się poprawić stan nawierzchni na ok. 10 % dróg powiatowych. Celem dokumentu jest zmniejszenie złego stanu nawierzchni o ok. 50 % w ciągu kolejnych 3 lat, a niezadowalającego o ok. 60%. Ponad to tworzeniu strategii przyświecała chęć lepszego dojazdu do obszarów wiejskich, ośrodków gospodarczych i instytucji publicznych.

W planie na lata 2015-2018 jeśli chodzi o Miasto Zgierz znalazły się: ul. Targowa i ul. Parzęczewska, chodnik przy ul. Piłsudskiego, ul. Konstantynowska, skrzyżowanie ul. Parzęczewskiej z Gałczyńskiego, ul. Chełmska oraz ul. Kuropatwińskiej i Mielczarskiego.

Rok 2015

1. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E – ul. Swoboda w Głownie.

2. Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E – ul. Pańska w m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki.

3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – drogi powiatowej Nr 5145 E relacji Solca Wielka – Wielka Wieś, gm. Ozorków

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5155 E – ul. Targowa, oraz odcinka drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska w Zgierzu.

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5107 E relacji Wola Branicka – Besiekierz Rudny, gm. Zgierz.

6. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5106 E – ul. Piłsudskiego w Zgierzu.

7. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5128 E w miejscowości Kania Góra, gm. Zgierz.

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5170 E – ul. Średnia w Ozorkowie.

9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E – ul. Wolska w m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki

10. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 120280 E przez miejscowość Konstantki oraz drogi powiatowej Nr 5140 E relacji Florianki – Adamówek – Ozorków w gminie Parzęczew.

11. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - drogi powiatowej Nr 5167 E relacji Aleksandrów Łódzki – Grotniki, gm. Aleksandrów.

12. Przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta i gminy Głowno w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.

13. Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015 r. Zadanie A: Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych  w miejscowościach: Zelgoszcz, Klęk, Kiełmina, Dobra, Dobra Nowiny, Michałówek, Dobieszków, Stary Imielnik. Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w 2015r. Zadanie B: Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych w miejscowościach: Stryków, Sosnowiec Pieńki, Cesarka, Warszewice, Anielin,

14. Przebudowa układu komunikacyjnego północno – zachodniej części Ozorkowa i Powiatu Zgierskiego.

15. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5122 E w m. Ciosny, gm. Zgierz.

16. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5120 E relacji Bratoszewice – Domaradzyn – Popów, gm. Głowno.

17. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3707 E relacji Parzęczew – gr. powiatu (Kuciny), gm. Parzęczew.

18. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5139 E relacji Chociszew – Orła, gm. Parzęczew.

19. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5167 E na odcinku Grotniki – Jedlicze A, gm. Zgierz.

20. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5167 E – ul. Brużyca i ul. Witosa w Aleksandrowie Łódzkim.


Rok 2016

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. Powiatu (Lubień).

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5102 E – ul. Konstantynowska w Zgierzu.

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5115 E, drogi powiatowej Nr 5116 E oraz drogi powiatowej Nr 5110 E, na terenie gm. Głowno i gm. Stryków.

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Leśmierz, gm. Ozorków.

5. Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5106 E – ul. Szczawińska w Zgierzu

6. Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5131 E relacji Łagiewniki – Szczawin, gm. Zgierz.

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka – Osse, gm. Stryków.

8. Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi (ul. Maszkowska w Ozorkowie).

9. Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E na odcinku Wola Grzymkowa – Zgniłe Błoto, gm. Aleksandrów Łódzki.

10. Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E – ul. Zgierska oraz w pasie drogi powiatowej Nr 5125 E – ul. Łowicka w Głownie.


Rok 2017

1. Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5114 E relacji Albinów – Wola Lubiankowska, gm. Głowno.

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5122 E – ul. Długa w Rosanowie, gm. Zgierz.

3. Remont drogi powiatowej Nr 5148 E relacji Sierpów – Parzyce, gm. Ozorków.

4. Przebudowa chodników w pasie drogi powiatowej Nr 5168 E – ul. Piotrkowska w Aleksandrowie Łódzkim.

5. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu.

6. Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5109 E w m. Lorenki, gm. Zgierz.

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5180 E – ul. Zielona w Ozorkowie.

8. Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice, gm. Stryków.

9. Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew – gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew.

10. Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5105 E na odcinku Biała – Kębliny, gm. Zgierz.

11. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E – ul. Łowicka, oraz w pasie drogi powiatowej Nr 5126 E – ul. Targowa w Głownie.

 

Rok 2018

1. Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5115 E relacji Wola Mąkolska – Popów – gr. Powiatu (Jasionna), gm. Głowno.

2. Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 1112 E – ul. Okołowicza w m. Krzywiec, gm. Aleksandrów Łódzki.

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E w m. Leśmierz, gm. Ozorków.

4. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5106 E – ul. Piłsudskiego w Zgierzu.

5. Przebudowa chodników w pasie drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego i ul. Musierowicza w Zgierzu.

6. Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E – ul. Wolska w m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki.

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5159 E – ul. Kuropatwińskiej i ul. Mielczarskiego w Zgierzu.

8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5147 E na odcinku Trojany – Różyce Żmijowe, gm. Parzęczew.

9. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5127 E w m. Kalinów, gm. Stryków.

10. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5160 E – ul. Chełmska w Zgierzu.

11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5169 E – ul. Krótka w Aleksandrowie Łódzkim.

12. Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E – ul. Bielawska w Głownie.
 

Źródło: Małgorzata Tomczuk, Starostwo Powiatowe w Zgierzu

.