A A A

W Starostwie Powiatowym w Zgierzu odbyły się warsztaty szkoleniowe na temat: „Publiczny transport zbiorowy – prawne aspekty prawidłowej realizacji zadań ustawowych”, podczas których przedstawiciele powiatów i miast na prawach powiatów z województwa łódzkiego nabyli umiejętności z zakresu zarządzania, organizacji i usprawnień publicznego transportu zbiorowego.

powiat transport

Związek Powiatów Polskich oraz powiat zgierski, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów, zorganizował warsztaty szkoleniowe, których głównym celem było wyjaśnienie pojęć i definicji, dostarczenie wskazówek ułatwiających właściwe rozumienie nowych przepisów oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w przedmiotowej sprawie.

W myśl znowelizowanych przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, od 1 marca ubiegłego roku, miejskie i powiatowe plany transportowe powinny pokrywać około 47 % powierzchni kraju i obejmować swoim zasięgiem blisko 72 % mieszkańców, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Polska, opracowując Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego, musi bowiem uwzględnić wiele czynników społecznych i ekonomicznych, takich jak np. rentowność linii komunikacyjnych, co dla wielu samorządów jest kwestią problematyczną. 

Źródło: Jolanta Łęczewska, Starostwo Powiatowe w Zgierzu

.