A A A

Zarząd Województwa Łódzkiego wyznaczył pierwsze konkursy na dofinansowanie inwestycji w ramach nowego rozdania pieniędzy unijnych. Ponad 270 mln zł przeznaczonych zostało na drogi i blisko 50 mln zł na przygotowanie terenów pod inwestycje.

rpo lodzkie

Pierwszy z konkursów zakłada dofinansowanie przygotowania terenów pod inwestycje gospodarcze. Chodzi m.in. o uporządkowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych czy remont i modernizację obiektów budowlanych. O pieniądze mogą ubiegać się samorządy ich związki oraz stowarzyszenia. Nabór wniosków rozpocznie się 17 sierpnia i potrwa dziesięć dni. Kwota na dofinansowanie projektów wynosi 12 mln euro, czyli na dziś - ponad 49 mln zł. Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać 20 mln zł, a dofinansowania – 85 procent wydatków.

Drugi konkurs dotyczy budowy i przebudowy dróg wojewódzkich - m.in. obwodnic, skrzyżowań, wiaduktów, tuneli i mostów. Kwota, jaką zarząd województwa przeznaczył na dofinansowanie projektów to 68 mln euro, czyli na dziś - ponad 270 mln zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie: www.rpo.lodzkie.pl

.