A A A

Powiat zgierski aktywnie korzysta z programu na rzecz budowy dróg lokalnych, tzw. "schetynówek". Remonty ulic trwają w Głownie, Strykowie i Ozorkowie, plany dotyczą także dróg w Zgierzu.

powiatschetynowki

W Głownie przebudowa chodników i przejścia dla pieszych trwa na ulicach: Swoboda i Zgierskiej. Remontowane są także tamtejsze ulice: Łowicka (na długości 300 m.) i Zabrzeźniańska (na długości 1,600 m.), na których wymieniane są krawężniki, kładzione są nowe nakładki, a także budowane są chodniki i zjazdy. W gminie Głowno dwie powiatowe drogi zyskują nowa jakość i wygląd. Na odcinku od granic miasta Głowna do łuku za OSP Lubianków, na długości 3,600 m. przebudowywany jest ciąg pieszy (na fragmencie drogi) i kładzione są nowe warstwy nawierzchni. Podobna naprawa nawierzchni odbywa się na odcinku od łuku za OSP Lubianków do granic powiatu zgierskiego (na długości 3,100 m.). Koszt wszystkich inwestycji w mieście Głowno i gminie Głowno, które mają zakończyć się do 30 czerwca br., wynosi ok. 3,416 mln zł, z czego ponad 1,608 mln zł pochodzi z budżetu powiatu zgierskiego.

Na terenie gminy Stryków przebudowywane są drogi gminne i powiatowe w miejscowościach: Zelgoszcz, Klęk, Kiełmina, Dobra, Dobra Nowiny, Michałówek, Dobieszków, Stary Imielnik, Stryków, Sosnowiec Pieński, Cesarka, Warszewice, Anielin, Bartolin, Sierżnia, Lipka, Niesułków Kolonia i Niesułków. Przebudowywane są tam chodniki i zjazdy z kostki brukowej, oczyszczane są rowy i przepusty, kładzione nowe warstwy nawierzchni, wykonywane są oznakowania pionowe i poziome, montowane lustra drogowe i bariery energochłonne. Wszystkie prace na tych drogach mają zakończyć się do końca września br. i będą kosztować niebagatelną kwotę ponad 12,890 mln zł. Z powiatowej kasy przeznaczono 2,5 mln zł na ten cel.

Niebawem rozpoczną się kolejne inwestycje na powiatowych drogach. Na ul. Konstytucji 3-go Maja w Ozorkowie, po wyłonieniu wykonawcy robót, na odcinku od ronda do granic miasta Ozorkowa, wymienione będą chodniki i zjazdy z kostki brukowej, położona będzie nowa nawierzchnia asfaltowa, wykonane pobocza i oznakowanie poziome. Przebudowane zostaną także: 1,5 – kilometrowy odcinek drogi powiatowej relacji Ozorków – Parzęczew (do granic naszego powiatu) oraz chodniki w pasie ulicy Mielczarskiego w Ozorkowie. Za kilka dni poznamy wartość tych powiatowych inwestycji w Ozorkowie. W budżecie powiatu zarezerwowano 1,015 mln zł na ten cel.

- Pomimo, że jesteśmy w trakcie tak licznych remontów naszych dróg, już przygotowujemy się do składania wniosków o dofinansowanie na przebudowę kolejnych w 2016 roku – mówi starosta zgierski Bogdan Jarota. – Zaproponowaliśmy wszystkim gminom z terenu powiatu zgierskiego, wspólne staranie się o uzyskanie dotacji. Z pisemnych odpowiedzi, które do nas spływają, już wiemy, że są chętni do takiej współpracy. Pamiętajmy, że wnioski składane w partnerstwie z innymi samorządami są wyżej punktowane przez instytucje przyznające dofinansowanie. Na dzień dzisiejszy priorytetowe są dla nas: przebudowy zgierskich ulic Gałczyńskiego, Parzęczewskiej i Targowej, a także Konstantynowskiej.

źródło: www.powiat.zgierz.pl

.