A A A

Obszary budownictwa, włókiennictwa i technologii informacyjnych to niektóre z tzw. inteligentnych specjalizacji regionu łódzkiego, które mają otrzymać największe wsparcie w najbliższych latach. Specjalizacje na lata 2014-2020 zostały opracowane przez wszystkie województwa w kraju.

wzornictwo

Określenie inteligentnych specjalizacji w gospodarce i nauce jest jednym z warunków uruchomienia nowych programów operacyjnych. Województwo Łódzkie zdecydowało, że w największym stopniu skupi się na następujących obszarach: zaawansowane materiały budowlane, energetyka, informatyka i telekomunikacja, mechatronika, biotechnologia, zdrowa żywność, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, technologia informacyjno-komunikacyjna, nowoczesny przemysł włókienniczy i modowy, wzornictwo oraz medycyna, farmacja, kosmetyki, i turystyka zdrowotna.

Specjalizacje wybierano na podstawie analizy słabych i mocnych stron województwa, już istniejącego zaplecza, a także uwarunkowań środowiskowych. 

.