A A A

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz Starostwem Powiatowym w Zgierzu zapraszają młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe z terenu powiatu zgierskiego do udziału w konkursie na mikrodotacje do 5 000 zł, jakie będą przyznawane w ramach projektu Grant na lepszy start.

grantnalepszystart

GRANT NA LEPSZY START to program wsparcia młodych organizacji pozarządowych (istniejących nie dłużej niż 18 miesięcy) oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa łódzkiego w formie doradztwa oraz konkursów na mikrodotacje w wysokości do 5 tys. zł na inicjatywy oddolne. To jedno z pierwszych takich przedsięwzięć, w którym o środki mogą się ubiegać poza formalnie zarejestrowanymi organizacjami pozarządowymi także grupy działające nieformalnie (koła gospodyń wiejskich, grupy młodzieżowe, grupy sąsiedzkie, rady sołeckie itp.).

Cel programu jest prosty – chodzi o zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne oraz pobudzanie aktywności mieszkańców dzięki wsparciu finansowemu przeznaczanemu na najciekawsze lokalne inicjatywy. Wsparcie przeznaczone jest dla zwykłych ludzi, którzy chcą działać na rzecz swoich społeczności. Kwota alokacji środków wynosi w tym roku 200 000,00zł.

Wnioski można składać za pośrednictwem generatora wniosków w okresie od 30 marca do 30 kwietnia.

Spotkanie informacyjne w sprawie programu odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Zgierzu (sala konferencyjna, I piętro). Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady przyznawania mikrodotacji i aplikowania w konkursie o Grant na lepszy start.

Więcej o programie na stronie www.grantnalepszystart.pl

Źródło: www.powiat.zgierz.pl

.