A A A


W piątek, 28 stycznia 2011 roku w godz. 10.00 – ok. 14.00 w sali widowiskowej Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza, ul. Leśmiana 1 w Zgierzu odbędą się regionalne eliminacje do XI Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ALBERTIANA 2011.

Miasto jest gospodarzem eliminacji regionalnych, podczas których zmagają się zespoły artystyczne oraz soliści z województw: łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego. Celem Festiwalu jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez: promowanie ich twórczości teatralno-muzycznej, aktywizację w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym oraz likwidowanie barier poprzez przywracanie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

PROGRAM ZGIERSKICH ELIMINACJI

Organizatorami Albertiany w Zgierzu są: Prezydent Miasta Zgierza - Pani dr Iwona Wieczorek i Fundacja im. Brata Alberta, współorganizatorami: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu i Gimnazjum Nr 3 w Zgierzu.

 

Patronat na przedsięwzięciem objęli: Wojewoda Łódzki - Pani Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego - Pan Witold Stępień, Starosta Zgierski - Pan Krzysztof Kozanecki i Prezydent Miasta Łodzi - Pani Hanna Zdanowska

Do zgierskich eliminacji jury w Krakowie zakwalifikowało spośród 14 zgłoszonych zespołów 6 zespołów teatralnych i jednego solistę. W drodze eliminacji w Zgierzu jury wyłoni zwycięzców: 3 zespoły teatralne i zdecyduje czy solista wystąpi na deskach krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego. Zwycięzcy w kategorii scenicznej również pojadą na Galę do Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (14 marca), natomiast laureaci (I miejsce - zespół i ewentualnie solista) oprócz otrzymania maski jednego z teatrów krakowskich i innych nagród rzeczowych, wystąpią na deskach Teatru im. J. Słowackiego. Podczas Gali w Krakowie przyznawane są także Medale im. Brata Alberta. Medal otrzymują osoby szczególnie zasłużone w niesieniu pomocy ludziom niepełnosprawnym. W tym roku Medal otrzymają: Małgorzata Kożuchowska - aktorka, Julia Kuc - psycholog i ksiądz Franciszek Jaciubek proboszcz parafii w Mikołajewicach (w. łódzkie).

 

Do zgierskich eliminacji zakwalifikowały się zespoły:

  • Nowa Zorza z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łodzi z przedstawieniem pt. „Gaik”
  • Kraina Czarów z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skierniewicach z przedstawieniem pt.„Nasz Wiech … i inni”
  • Frajda z Warsztatu Terapii Zajęciowej Orpel w Łodzi z przedstawieniem pt. „O rany Julek czyli Balladyna na wesoło”
  • Co Nieco z Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku z przedstawieniem pt. „Ślepcy”
  • Różowe Okulary z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w Ozorkowie z przedstawieniem pt. ”Ziemia w naszych rękach”
  • Warsztat Terapii Zajęciowej przy MCPS w Pabianicach z przedstawieniem pt.”Deszczowa Piosenka”
  • i solista Janusz Krzesicki z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Filipowie z piosenką pt. „Nie przenoście nam stolicy do Krakowa”.

 

Łącznie, w specjalnie przygotowanej na tę okoliczność sali w Gimnazjum Nr 3, wystąpi 100 niepełnosprawnych artystów. 

Podczas Festiwalu gościnnie wystąpi Zespół Akcent ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu - dwukrotny laureat Festiwalu Albertiana. 

Zgierski etap Festiwalu „Albertiana” poprowadzą aktorki Teatru ART. 51: Agata Drewnicz iJustyna Zielińska

Obecność podczas zgierskich eliminacji potwierdził Prezes Fundacji im. Brata Alberta – ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. 

Ideą Festiwalu jest, jak podkreślają twórcy Albertiany na szczeblu ogólnopolskim - ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Prezes Fundacji im. Brata Alberta i Anna Dymna, Prezes Fundacji Mimo Wszystko - pokazanie osobom niepełnosprawnym, że ich świat nie powinien być wyłączony z “normalnego” trybu życia, że spełniają się i są niezastąpieni w wielu dziedzinach życia, również w aktorstwie i śpiewie. Założeniem organizatorów jest, aby dzięki takim spotkaniom stale wzrastała świadomość społeczna w zakresie integracji, tolerancji i wzajemnego zrozumienia osób niepełnosprawnych i sprawnych.
 
źródło: miasto.zgierz.pl 

 

.