A A A

lodzkie rpoPonad 2 miliardy euro wyniesie kwota środków europejskich przeznaczona na Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. W głównej mierze zostanie zainwestowana w lokalną komunikację miejską i transport kolejowy oraz modernizację zabytków i budynków użyteczności publicznej.

Kwota wynegocjowana w ramach RPO WŁ wynosi 2 miliardy 256 mln euro. Więcej w Polsce otrzymają tylko województwa: śląskie, małopolskie i wielkopolskie. Kwota na lata 2014-2020 jest o 650 mln euro wyższa od poprzedniego okresu finansowania. Nacisk ma zostać położony na wspieranie innowacyjności, sfery badawczo-rozwojowe, przedsiębiorczość, gospodarkę niskoemisyjną oraz aktywizację życia społecznego.

Dużym wsparciem objęte zostaną też kwestie dotyczące zatrudnienia i edukacji, a także infrastruktura ochrony środowiska i transportowa. W przypadku transportu, nakłady będą skoncentrowane na inwestycjach w drogi i linie kolejowe o znaczeniu regionalnym, które doprowadzają ruch w kierunku głównych tras. Pieniądze zostaną przeznaczone również na nowe technologie m.in. w włókiennictwie, medycynie, farmacji, energetyce i budownictwie.

W ramach programu zakupionych zostanie ponad 60 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji zbiorowej, 110 km dróg zostanie wybudowanych, zmodernizowanych lub odremontowanych, powstaną 22 km ścieżek rowerowych, przebudowanych i zmodernizowanych zostanie 22 km linii kolejowych, zakupionych będzie 8 pociągów pasażerskich. Powstanie 138 km sieci kanalizacyjnej, z której skorzysta 20 tys. mieszkańców regionu, 75 zabytkó będzie odremontowanych, a 9 szpitali zmodernizowanych. Powstanie lub zmodernizowanych zostanie 14 obiektów świadczących usługi społeczne.

źródło: www.lodzkie.pl

.