A A A


Na realizację zadań z zakresu kultury, wyłonionych w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych w 2011 roku, województwo łódzkie przeznaczy kwotę 2 milionów złotych, w tym - 1,3 mln zł na organizację festiwali. Nabór ofert ruszy na początku 2011 roku.

Poszukiwanie odrębności, indywidualności kulturowej województwa łódzkiego, odkrywanie tożsamości regionu – to główne priorytety w działaniach Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na 2011 rok.

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza wszystkich przedstawicieli NGO z regionu, na spotkanie informacyjne dotyczące konkursów. Spotkanie odbędzie się 5 stycznia 2011 r., o godz. 12.00 - w sali obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego, (Urząd Marszałkowski w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8, I piętro).

Więcej informacji na stronie: www.ngo.pl

 

 

 

.