A A A

 

grant na lepszy6 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Zgierzu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące udziału w konkursie "Grant na lepszy start", w ramach którego można otrzymać mikrodotacje od 1,5 tys. do 5 tys. zł.

Realizatorami konkursu są Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i Stowarzyszenie LGD POLCENTRUM w partnerstwie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego. Konkurs realizowany jest w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - programu finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Spotkanie w Starostwie prowadziła Agata Hermanowicz z LGD POLCENTRUM - przedstawiła zasady przyznawania mikrodotacji i aplikowania w ramach konkursu, omówiła również zasady skonstruowania dobrego wniosku o dofinansowania. Po spotkaniu udzieliła także wywiadu Radiu EZG:

 (4:55)

W spotkaniu w Starostwie Powiatowym uczestniczyło blisko 30 przedstawicieli różnorodnych organizacji pozarządowych. Informacje przekazane przez doradczynię programu grantowego z pewnością pomogą im w jak najlepszym napisaniu wniosku o dofinansowanie.
(2:05)
Wnioski można składać do 15 września. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.grantnalepszystart.pl. Informacji udzielają także przedstawiciele organizatorów konkursu. 
.