A A A

strykowStryków uważany jest za jedną z najzamożniejszych gmin w regionie łódzkim. Główną przyczyną jego rozwoju jest bliskość autostradowego węzła komunikacyjnego. W Radiu EZG gościł Witold Kosmowski, radny Rady Powiatu Zgierskiego oraz naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Miasta Gminy Stryków.

Witold Kosmowski opowiedział o największych osiągnięciach upływającej kadencji Rady Powiatu Zgierskiego oraz o wyzwaniach na przyszłość. Jego zdaniem sukcesem powiatu i poszczególnych gmin jest powstanie międzygminnej linii autobusowej 3A. Wśród problemów wskazał m. in. kwestię słabnącej pozycji powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, zamiast których uczniowie wybierają szkoły w Łodzi.

(3:59)

Zdaniem naczelnika Wydziału Urzędu Miasta Gminy Stryków, o sukcesie w pozyskiwaniu dużych inwestorów zaważyła nie tylko bliskość skrzyżowania autostrad, ale przyjazne i otwarte podejście związane m. in. z odpowiednim planowaniem przestrzennym, którego - jak stwierdził - brakuje w Zgierzu.

(5:28)

Witold Kosmowski gościł w audycji "Magiel Polityczny" w Internetowym Radiu Obywatelskim EZG. Pełnej rozmowy można posłuchać w zakładce audycji.

.