A A A

 

grant na start„Wygraj grant na lepszy start!” woła plakat promujący projekt Centrum Opus dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w ramach którego dotowane będą grupy i organizacje na terenie wszystkich powiatów województwa łódzkiego.

Aby móc ubiegać się o pieniądze wystarczy działać w organizacji pozarządowej, która funkcjonuje już od co najmniej 18 miesięcy, a jej budżet nie przekracza 25 tys. zł. Powinna też zmieniać przestrzeń  społeczną wokół siebie lub rozwijać się dzięki szkoleniom i zakupieniu nowego sprzętu.

Drugą możliwością jest stworzenie grupy nieformalnej lub samopomocowej, która realizowałaby pasje członków lub działała na rzecz społeczności. Zgodnie z założeniami projektu, aby starać się o pozyskanie pieniędzy grupa ta musiałaby składać się z co najmniej trzech osób. Jeśli spełnia się powyższe warunki, wszystko co pozostało do zrobienia to wypełnienie i wysłanie formularza.

Głównym celem akcji „Grant na lepszy start” jest rozwijanie lokalnej aktywności. Mikrodotacje wynosić będą od 1500 zł do 5000 zł i trafią do co najmniej 268 organizacji, grup nieformalnych i samopomocowych na terenie województwa łódzkiego. Kwota do przyznania to aż 340 000 zł. Wnioski można składać od 1 sierpnia do 15 września 2014 r. Formularz dostępny do pobrania na stronie www.grantnalepszystart.pl.

.