A A A

jatymy new logo 1W ramach projektu "Społecznie aktywni - by żyło się lepiej" 31 stycznia w Domu Dziennego Pobytu w Zgierzu przy ul. Cezaka 12 odbędzie się spotkanie informacyjne dla seniorów oraz dla instytucji i organizacji, które działają na rzecz tej grupy docelowej.

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia Projektu "Społecznie aktywni – by żyło się lepiej" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem jest Gmina Miasto Zgierz, w imieniu której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, a także stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My.

Szczególna uwaga będzie poświęcona działaniom na rzecz seniorów. Spotkanie ma na celu zachęcenie osób starszych do udziału w Projekcie i zaprezentowanie im korzyści płynących z aktywnego uczestnictwa w organizowanym przedsięwzięciu.

 

.