A A A

mds monarStowarzyszenie MONAR zaprasza do projektu MDS – Model Działań Systemowych. Jest to opracowany przez pracujących tam specjalistów program metodyczny pracy wychowawczej z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w świetlicach środowiskowych, klubach młodzieżowych itp. 

Model działań systemowych to narzędzie, które pozwoli zapobiegać wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Model nie koncentruje się na mało skutecznych próbach rozwiązywania pojedynczych, wyizolowanych problemów, takich jak przemoc, uzależnienia czy bezrobocie, ale zakłada pracę z młodzieżą w jej środowisku naturalnym, z uwzględnieniem występującej tam różnorodności i wszystkich pojawiających się tam problemów.

W związku z realizowanym projektem odbędzie się pierwsze ze spotkań informacyjnych, na które organizatorzy zapraszają kadry placówek dla młodzieży, pedagogów, psychologów, studentów, wolontariuszy, młodzież oraz lokalnych polityków, decydentów i  wszystkie osoby zainteresowane ofertą projektu.

Odbędzie się ono w Urzędzie Miasta Zgierza w sali konferencyjnej 110 dnia 17 stycznia o godzinie 10.00. Od godziny 9.30 zacznie się rejestracja uczestników, przewidywane zakończenie
to godzina 13.00

- Jeśli są chętni Państwo do współpracy z nami, opiekują się i pracują z młodzieżą  w swoim regionie oraz zainteresowani  są poznaniem nowej  metody zapobiegającej wykluczeniu społecznemu to oferta dla Was – mówi Ola Kubiak, specjalistka ds. upowszechniania
i wdrażania projektu. – Naszym celem jest wsparcie osób nastawionych na kontakt
z młodzieżą wykluczoną, gotowych do podjęcia kształcenia i pracy nad sobą.

 

.