A A A

zgierz widokZarząd Koła Miejskiego PSL zaprasza mieszkańców na spotkanie w dniu 25 września poświęcone konsultowanemu Programowi Ochrony Środowiska w Zgierzu oraz Studium Zagospodarowania Przestrzennego.

Spotkanie odbędzie się 25 września o 18.00 w sali Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia" (ul. Łęczycka 2). 

Obecnie w Zgierzu obowiązuje nieaktualny Program Ochrony Środowiska z 2004 roku. Na zlecenie Prezydenta Miasta Zgierza został opracowany nowy, który ma zostać uchwalony przez Radę Miasta Zgierza na październikowej sesji. Do 3 października swoje uwagi i opinie mogą zgłaszać mieszkańcy.

Ponadto na wrześniowej sesji Rady Miasta Zgierza ma być omawiany projekt zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza.

Zarząd Koła Miejskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego organizuje spotkanie konsultacyjne w obu tych tematach. Do dyskusji zaproszono Prezydent Miasta Zgierza.

źródło: Robert Chocholski, PSL Zgierz 

 

.