A A A

bo lodzMieszkańcy i mieszkanki Łodzi wybiorą w dniach 21-29 września inwestycje o łącznej wartości 20 milionów zł, które zostaną zrealizowane w 2014 roku. Wszystko dzięki tzw. budżetowi obywatelskiemu.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to specjalnie wydzielona kwota z budżetu miasta, o wydaniu której zadecydujemy bezpośrednio mieszkańcy i mieszkanki gminy. W Polsce - w różnych, często niedoskonałych formach - funkcjonuje on już w ponad 30 gminach i miastach. Łódzka formuła uważana jest za jedną z najlepszych procedur pod względem przejrzystości i otwartości na pomysły mieszkańców.

Łodzianie i łodzianki wpierw mieli możliwość przygotowania i zgłoszenia propozycji zadań, teraz wskażą w powszechnym głosowaniu te, które zostaną wpisane do przyszłorocznego budżetu miasta. Wśród nadesłanych propozycji najwięcej związanych jest ze sportem i rekreacją (22%), infrastrukturą drogową (19%) i sprawami społecznymi (13%). Pojawiały się także projekty dotyczące chodników, szkół, kultury, zieleni miejskiej czy placów zabaw. 

Jest to pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Łodzi. Do dyspozycji przeznaczono 20 milionów zł - 5 mln na inwestycje ogólnomiejskie i po 3 mln na każdą z łódzkich dzielnic - Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście i Widzew. W czerwcu mieszkańcy i mieszkanki zgłaszali propozycje - łącznie nadesłali ich 908 (na łączną sumę 520 mln zł!). Pozytywną weryfikację poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Łodzi oraz doraźnej komisji ds. budżetu obywatelskiego przeszło aż 762

Listy projektów oraz szczegółowe informacje dotyczące głosowania znajdują się na stronie www.budzet.dlalodzi.info

W dniach 16-20 września odbędą się spotkania informacyjne dla mieszkańców, podczas których będą mogli oni bliżej poznać zgłoszone pomysły. Każdy mieszkaniec i mieszkanka Łodzi w dniach od 21 do 29 września może oddać 5 głosów na projekty ogólnomiejskie oraz 5 na propozycje ze swojej dzielnicy. Głosować można już od 16. roku życia, przez Internet, w punktach wyborczych lub korespondencyjnie. Te zadania, które zdobędą największe poparcie, zostaną wpisane do miejskiego budżetu na 2014 rok niezależnie od opinii radnych na temat poszczególnych inwestycji.

Nad informacją i promocją budżetu obywatelskiego w Łodzi, służąc także pomocą mieszkańcom w wypełnianiu wniosków, czuwały Fundacja Normalne Miasto - Fenomen oraz Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie. Do głosowania zachęca również Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, łódzcy radni i radne oraz organizacje pozarządowe.

 

 

.