A A A

Rady Osiedli22 września 2013 r. odbędą się wybory do rad osiedli Podleśna oraz Proboszczewice-Lućmierz. Wyborów do rady osiedla Przybyłów nie będzie, ponieważ liczba kandydatów odpowiada liczbie miejsc w radzie.

Wybory przeprowadzone zostaną w godzinach 8.00-20.00:

  • dla osiedla Podleśna w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Piłsudskiego 1;
  • dla osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ozorkowskiej 68/70;

Kadencja rad osiedli trwa cztery lata i potrwa do września 2017 roku. Każda rada liczy 15 osób.

Lista kandydatów do poszczególnych rad osiedli:

  • Podleśna:

1. Cybulski Przemysław logistyk 34
2. Cybulski Roman technik mechanik 72
3. Czupryński Jan Zenon emeryt 65
4. Forfecki Mariusz pracownik administracji samorządowej (radny Rady Miasta Zgierza) 28
5. Forfecki Ryszard technik mechanik 51
6. Frontczak Małgorzata szwaczka 43
7. Frydrysiak Radosław stolarz 42
8. Ignaczak Jacek rolnik 50
9. Janiszewski Andrzej Piotr murarz 49
10. Kostyński Edmund Stanisław emeryt 71
11. Lichwała Tadeusz Ferdynand inżynier 59
12. Matuszewski Piotr uczeń 19
13. Pabiańczyk Marcin mgr ekonomii 34
14. Rau-Szymańska Karina prawnik 35
15. Sas Maciej zarządca nieruchomości 34
16. Sikorski Czesław Bolesław rzeźnik 51
17. Stopczyk Dariusz monter 48
18. Zieliński Jan uczeń 19

  • Proboszczewice-Lućmierz:

1. Banasiak Danuta sprzedawca 49
2. Chocholski Robert informatyk 34
3. Cłapa Dariusz przedsiębiorca (radny Rady Powiatu Zgierskiego) 51
4. Czekalski Paweł pracownik samorządowy 32
5. Duniak Krzysztof motorniczy 51
6. Jaskułowski Mirosław przedsiębiorca inżynier 30
7. Klimkiewicz Zbigniew emeryt 66
8. Kosiewicz Zbigniew stolarz 48
9. Kotwicki Wiesław elektronik 65
10. Kowalski Adam przedsiębiorca 39
11. Krzewina Elżbieta technik budowlany (radna Rady Miasta Zgierza) 59 
12. Krzewina Wiesław kierowca 63
13. Kwiatkowska Maria ogrodnik 67
14. Ogrodowczyk Jerzy emeryt 71
15. Palmowska Bożena sprzedawca (radna Rady Miasta Zgierza) 49
16. Piątkowska Krystyna emerytka 60
17. Pleczuk Urszula rolnik 74
18. Skowroński Krzysztof uczeń 20
19. Skupiński Stanisław rolnik (radny Rady Miasta Zgierza) 59

  • Członkowie nowej kadencji Rady Osiedla Przybyłów:

1. Antczak Rafał Zbigniew średnie/ogólne 30
2. Antczak Zbigniew Wojciech technik budownictwa 57
3. Bartczak Wiesława sprzedawca 77
4. Błaszczyk Paweł sprzedawca/ magazynier 58
5. Domańska Kazimiera sprzedawca 71
6. Dudek Anna pielęgniarka 85
7. Kardach Jacek pielęgniarz 41
8. Kulesza Helena księgowa 73
9. Kwiatkowska Olga prządka 73
10. Laszczyk Halina nauczyciel emerytowany 74
11. Matusiak Jadwiga technik chemik 68
12. Nowiński Jerzy emerytowany pracownik umysłowy 72
13. Pletkiewicz Walenty kierowca/ operator 74
14. Sabak Stefania Helena technik chemik 67
15. Wiśniewski Leszek emeryt 66

 

W grudniu odbędą się również wybory do Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów. Ich przewidywany termin to 15 grudnia.

 

 

 

.