A A A

karta rodzinnaSejmik Województwa Łódzkiego przyjął Kartę Rodzin Wielodzietnych. Karta będzie wydawana bezpłatnie wszystkim chętnym wielodzietnym rodzinom z województwa łódzkiego, uprawniając do korzystania z ulg oferowanych w gminach przystępujących do programu.

(fot. lodzkie.pl) 

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych ma za zadanie zwiększyć dostępność do usług oferowanych głównie przez instytucje kultury, ale również promować pozytywny wizerunek rodziny wielodzietnej. Będzie dokumentem potwierdzającym przynależność do rodziny wielodzietnej wydawanym bezpłatnie wszystkim chętnym z województwa łódzkiego.

Dzięki inicjatywie o wydaniu karty ujednolicony zostanie system działania takich kart w regionie. W ten sposób uprawnieni będą mogli na jej podstawie korzystać z ulg oferowanych we wszystkich miastach i gminach, które przystąpią do programu w województwie i oczywiście we wszystkich jednostkach kultury podlegających samorządowi województwa, którymi są m.in.: Teatr Wielki, Teatr Jaracza, Filharmonia, Muzeum Sztuki, Łódzki Dom Kultury.

Obradom radnych wojewódzkich przyglądała się minister z kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka, zajmująca się m.in. Programem Polityki Prorodzinnej Prezydenta RP.

- Program Polityki Prorodzinnej Prezydenta RP zakłada włączenie się do niego wielu partnerów, w tym samorządów, na których zależy nam szczególnie - mówiła minister Wóycicka uzasadniając swoją obecność w Łodzi. - Karta rodzinna to jedna z 44 rekomendacji Programu. W ten sposób otwieramy dobra kultury dla rodzin wielodzietnych, z których często były one wcześniej wyłączone.

Minister podkreślała, że promowanie kart dużych rodzin to jednocześnie tworzenie dobrego klimatu dla rodzin wielodzietnych.

- Nasza inicjatywa ma w głównej mierze zachęcić do wymiany dobrych praktyk między samorządami - mówił marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. - Jest to oferta pomocy materialnej i otwarcie dostępu do dóbr kultury, edukacji. Liczymy na szerokie włączenie się do programu samorządy z województwa łódzkiego, ale i przedsiębiorców. Przypomnijmy, że w województwie łódzkim karty dużych rodzin zostały już przyjęte m.in. w Łowiczu, Bełchatowie, Skierniewicach, Piotrkowie i Łodzi.

Uchwała o wprowadzeniu Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych została przyjęta przez radnych jednogłośnie. Anna Mroczek, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej zapowiada, że będzie można ją wyrabiać już w październiku. Uprawnione do tego będą osoby z rodzin, gdzie jest troje i więcej dzieci. Ulgi i uprawnienia oferowane dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych będą zamieszczane na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

źródło: www.lodzkie.pl 

 

.