A A A

 

Dnia 30 września 2010, czyli w najbliższy czwartek w Centrum Obywatelskim w Zgierzu przy ul. Długiej 29a o godzinie 16.00 odbędzie się drugie spotkanie przedstawicieli zgierskich organizacji pozarządowych z Posłem na Sejm RP, Arturem Duninem.

Na poprzednim spotkaniu, które miało miejsce 1 lipca br., uczestnicy zgłosili szereg problemów, z jakimi borykają się na co dzień w swojej pracy oraz listę proponowanych rozwiązań. Celem bieżącego spotkania będzie zapoznanie organizacji z działaniami jakie Pan Poseł podjął w tym zakresie oraz omówienie dalszych kroków. W spotkaniu będzie także uczestniczyć Pani Anna Mroczek - Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, która przedstawi możliwe źródła finansowania inicjatyw Trzeciego Sektora. 

Zaproszeni przez Posła na Sejm RP Artura Dunina zostali przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych w naszym mieście.

 

.