A A A

1 procentPrezentujemy wykaz organizacji pożytku publicznego działających w Zgierzu i uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 rok.

Numer KRS: 0000226639

Numer KRS: 0000019367

Numer KRS: 0000317174

Numer KRS: 0000046184

Numer KRS: 0000133764

Numer KRS: 0000175850

Numer KRS: 0000145412

Numer KRS: 0000257416

Numer KRS: 0000142933

Numer KRS: 0000166097

Numer KRS: 0000274550

Numer KRS: 0000173181

Numer KRS: 0000087884 
z dopiskiem w rubryce "Informacje uzupełniające" - Koło Terenowe W Zgierzu

Numer KRS: 0000283814
z dopiskiem w rubryce "Informacje uzupełniające" - Hufiec Zgierz

Numer KRS: 0000225587
z dopiskiem w rubryce "Informacje uzupełniające" - Zarząd Rejonowy PCK Zgierz, ul. ks. Rembowskiego 3

Numer KRS: 0000109866
z dopiskiem w rubryce "Informacje uzupełniające" - Stępniak Mariusz
z dopiskiem w rubryce "Informacje uzupełniające" - 1% Adam Skowroński

Numer KRS: 0000037904
z dopiskiem w rubryce "Informacje uzupełniające" - 1% na OPP Magdalena Frydrysiak (3998)

 

 

.