A A A

Inicjatywa 516Na XXXI sesji Rady Miasta Zgierza 28 grudnia radni głosować będą nad projektem uchwały zmieniającej Statut Miasta Zgierza i wprowadzającej obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Projekt zgłosili radni Andrzej Mięsok i Justyna Zielińska.

Uchwała zakłada prawo grupy co najmniej 150 mieszkańców Zgierza do przedkładania własnych projektów uchwał. Byłyby one opiniowane przez Prezydenta Miasta Zgierza oraz odpowiednie komisje Rady. Mieszkańcy mieliby prawo m.in. zwrócić się do Przewodniczącego RMZ o sprawdzenie uchwał pod względem formalno-prawnym lub uzupełnić brakujące podpisy na liście poparcia.

Projekt uchwały radnych A. Mięsoka i J. Zielińskiej 

Projekt jest efektem pracy grupy „Inicjatywa 516”, czyli czterech zgierskich organizacji pozarządowych (Fundacji Twórczy Aktywni, Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich EZG, Stowarzyszenia Samorządowego Zgierski Samorząd oraz Stowarzyszenia Wielokulturowy Zgierz) oraz dwóch radnych zgłaszających uchwałę.

Przedstawiciele „Inicjatywy 516” rozmawiali ze zgierskimi radnymi na ich dyżurach, przekonując ich do poparcia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. W trakcie tych spotkań głosowanie „za” projektem zapowiedzieli prócz projektodawców także Agata Grzelak-Makowczyńska (PiS), Aleksander Frach i Marek Hiliński (PO), Stanisław Skupiński (niezrzeszony) i Krzysztof Wężyk (Klub J. Sokoła). W marcu br. podobny projekt radnego Mięsoka poparli niemal wszyscy radni PO.

Projekt uchwały zgłoszony w sierpniu 2012 r. został skierowany do jednostek pomocniczych z prośbą o zaopiniowanie. Spośród jedenastu jednostek pomocniczych aż siedem wydało opinię pozytywną. Pozostałe wyraziły potrzebę m.in. przekazania takiego uprawnienia także bezpośrednio radom osiedli. Taki zapis w statucie miasta został wprowadzony w listopadowej uchwale przewodniczących RMZ (Jarosława Komorowskiego, Grzegorza Macińskiego i Stefana Pelikana). Z tego powodu projekt radnych Mięsoka i Zielińskiej został uzupełniony o najnowsze zmiany w Statucie Miasta Zgierza i w takiej formie ponownie zgłoszony 10 grudnia.

Relacja z sesji "na żywo" na stronie www.gazetazgrzyt.pl 

Jaką decyzję podejmą zgierscy radni w najbliższy piątek? Twórcy projektu mają nadzieję, że bez względu na podziały partyjne i klubowe zagłosują „za” mieszkańcami. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza z powodzeniem funkcjonuje w wielu miastach w Polsce. Jeśli uchwała zmieniająca zgierski statut zostałaby przegłosowana pozytywnie, Zgierz dołączyłby do miast, gdzie partycypacji obywatelskiej nie ogranicza się do ustawowych obowiązków.

 

.