A A A

 

Ministerstwo Miast(fot. Fundacja Normalne Miasto - Fenomen)

Od 14 października miasta mają swoje ministerstwo, które mieści przy ul. Składowej w Łodzi. Ten happening zakończył obrady II Kongresu Ruchów Miejskich, w którym udział wzięły także organizacje ze Zgierza.

Przez dwa dni w murach Akademii Humanistyczno-Edukacyjnej w Łodzi przedstawiciele 120 organizacji z niemal czterdziestu miast z całej Polski wypracowywali najlepsze swoim zdaniem rozwiązania mające na celu szeroko rozumiany rozwój miast i społeczności lokalnych. W dziesięciu grupach tematycznych (demokracja miejska, kultura, małe miasta - duże problemy, metropolie/aglomeracje, polityka mieszkaniowa, polityka przestrzenna, polityka społeczna, rewitalizacja, środowisko/ekologia oraz zrównoważony transport) analizowano obecną sytuację oraz dyskutowano nad możliwymi usprawnieniami w poszczególnych obszarach.

Zadaniem wszystkich grup było ponadto wypracowanie uwag do opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego założeń Krajowej Polityki Miejskiej. Jedną z nich był postulat zwiększenia udziału mieszkańców i użytkowników miast na programowanie tej polityki i wdrażanie jej w życie.

Kongres Ruchów MiejskichII Kongres Ruchów Miejskich w Łodzi zgromadził dwukrotnie większą liczbę uczestników niż rok temu, gdy odbywał się w Poznaniu. Wśród ponad dwustu osób znaleźli się członkowie zgierskich organizacji pozarządowych: Weronika Jóźwiak i Mateusz Mirys (Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz) oraz Adrian Skoczylas (Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG).

Na zakończenie Kongresu w niedzielę, 14 października na rogu ulic Składowej i POW w Łodzi przedstawiciele ruchów miejskich z całej Polski założyli Ministerstwo Miast. Apel Kongresu odczytał Jarosław Ogrodowski z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami:

- My, uczestnicy II Kongresu Ruchów Miejskich, powołujemy dzisiaj nowe Ministerstwo Miast. Robimy to sami, ponieważ ani rząd, ani parlament nie chcą zająć się naszymi problemami. Chaos przestrzenny, zapaść transportu miejskiego, mieszkalnictwa, kultury i edukacji, gentryfikacja zastępująca rewitalizację, rosnące problemy i rozwarstwienie społeczne, brak słyszalnego głosu mieszkańców, a także głęboki kryzys finansów miast polskich - to przeciwności, z którymi nie poradzimy sobie na szczeblu samorządowym. Potrzebujemy zintegrowanych i mądrych rozwiązań centralnych. (...) To miasta są dziś motorem nowoczesnego rozwoju, to w nich skupiony jest główny potencjał cywilizacyjny i kulturalny. To my, mieszkańcy mamy pełne prawo do miasta i aby w pełni z niego korzystać, już dziś potrzebujemy pozytywnej zmiany.

Decyzja o miejscu kolejnego Kongresu odbędzie się w trakcie wiosennej konferencji. Organizatorzy mają nadzieję, że liczba uczestników również wzrośnie dwukrotnie, ale przede wszystkim, że do tego czasu obecne problemy miast zostaną w jak największym stopniu rozwiązane.

 

.