A A A

DysleksjaW dniach 1-6 października 2012 r. będzie obchodzony Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. Z tej okazji na terenie miasta Zgierza odbędzie się szereg imprez przybliżających problem specyficznych trudności w nauce. Organizatorzy przygotowali bogatą ofertę działań skierowanych do uczniów, nauczycieli, studentów i rodziców.

Harmonogram działań:

1-6 października, godz. 12.00-17.00, PBW, Biblioteka KN, MPBP

Wystawa materiałów metodycznych i środków dydaktycznych, wykorzystywanych
w pracy z dzieckiem dyslektycznym. Otwarta projekcja filmu na temat dysleksji
zainstalowanego w komputerach w czytelniach Bibliotek.

1-6 października, 9.00-19.00, KN

Wystawa "Słynni dyslektycy"

2 października, 10.00-12.00, KN

Warsztaty „Bawimy się słowem” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zgierzu

2 października, 14.00-16.00, KN

Konsultacje dla nauczycieli i rodziców

2 października, 16.00-18.00, PBW

Warsztaty dla rodziców i dzieci z klas I-III „Bawmy się słowem”

3 października, 10.00-12.00, KN

Warsztaty „Bawimy się słowem” dla słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu – tryb dzienny

3 października, 16.00, KN

Warsztat dla nauczycieli i rodziców „Efektywna metoda nauki czytania i pisania wspierana nagraniem”

3 października, 10.00-12.00, PBW

Spotkanie Grupy Wsparcia Bibliotekarzy

3 października, 16.00-17.30, PPP

Warsztaty ,,Wczesna diagnoza dysleksji – narzędzie diagnostyczne SRD-6” – dla nauczycieli przedszkoli i kl. I szkoły podstawowej

4 października, 16.00-17.00, PBW

Warsztaty „Kinezjologia edukacyjna dla gimnazjalistów”

4 października, 16.00-18.00, PPP

,,Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – aktualny stan prawny” – dla zainteresowanych nauczycieli

5 października, 13.30-14.30, KN

Warsztaty „Bawimy się słowem” dla słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu – tryb zaoczny

5 października, 16.00-17.00, PBW

Warsztaty „Kinezjologia edukacyjna” dla słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu – tryb zaoczny

PBW – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, filia w Zgierzu
MPBP – Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa w Zgierzu
KN – Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu
PPP – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zgierzu

 

.