A A A

 

ProrevitaMarszałek Województwa Łódzkiego wraz z Rektorami Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na V edycję Forum Naukowego "PROREVITA 2012. Polityka regionalna a rewitalizacja miast w praktyce". Forum odbędzie się w dniach 19-20 października w Łodzi i Zgierzu. W debatach na temat rewitalizacji wezmą udział naukowcy, władze samorządowe, przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego i organizacje pozarządowe.

Forum jest realizowane w ramach projektu pn. Promocja marki regionalnej "Łódzkie intelektualne", finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W programie konferencji znalazły się m.in. wystąpienia dotyczące: zarządzania dziedzictwem poprzemysłowym na przykładzie szlaków tematycznych, wykorzystania dziedzictwa przemysłowego w wybranych krajach europejskich, systemów informatycznych wspierających ochronę i popularyzację dziedzictwa kulturowego, ale także dobre praktyki rewitalizacyjne z województwa łódzkiego i innych regionów kraju oraz miast Europy. Wydarzeniem towarzyszącym Forum jest Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła - Light Move Festival organizowany przez Łódzką Fundację "LUX pro MONUMENTIS".

Miejsce konferencji (organizator zapewnia dojazd z Łodzi do Zgierza):

  • Łódzki Dom Kultury ul. Traugutta 18, Łódź (19.10.2012 r.)
  • Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu, ul 3-go Maja 46, Zgierz (20.10.2012 r.)

PROGRAM KONFERENCJI

Konferencji patronują: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska Akademia Nauk, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków oraz Fundacja "LUX pro MONUMENTIS". 

Udział w Forum jest bezpłatny! Liczba uczestników jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja uczestników odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej: www.prorevita.lodzkie.pl.

źródło: mgr inż. arch. Barbara Andrzejczak  

 

.