A A A

Inicjatywa 516Fundacja „Twórczy, Aktywni” zaprasza mieszkańców na spotkanie z władzami Zgierza „Blaski i cienie partycypacji społecznej w Zgierzu”, które odbędzie się we wtorek 25 września 2012 roku o godz. 17.30 w sali konferencyjnej przy ul. Rembowskiego 1 (Miasto Tkaczy).

Spotkanie organizowane jest w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”.

Porządek spotkania:

1. Sprawozdanie z funduszu kapslowego, przeprowadzonego przez fundację „Twórczy, Aktywni” w 2012 roku, przedstawienie rekomendacji i dyskusja na temat istniejących i możliwych rozwiązań.

2. Inicjatywa 516 - czego boją się zgierscy radni?

3. Jak konsultować? Projekt uchwały Rady Miasta Zgierza w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przez Radę Miasta Zgierza oraz Prezydenta Miasta konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Zgierz

4. Kanały komunikacji z mieszkańcami.

.