A A A

Stawka 8 mldSamorządy biją na alarm, ponieważ decyzje władz centralnych naruszają równowagę finansową samorządów. Co najmniej 8 mld złotych rocznie tracą polskie gminy w skutek nieprzemyślanych zmian ustawowych władz centralnych.

W latach 2005 – 2011 władze centralne wprowadziły liczne zmiany ustawowe, które spowodowały zmniejszenie dochodów własnych samorządów. Jednocześnie przekazały im nowe zadania albo rozszerzyły zakres dotychczasowych, bez odpowiedniego zabezpieczenia ich finansowania. Konsekwencją jest rezygnacja z wielu oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji i pogorszenie jakości usług lokalnych.

Od 2007 roku samorządy alarmowały kolejne władze centralne o utracie równowagi w systemie finansów lokalnych, jednak dotychczas nie doczekały się rzetelnej, merytorycznej debaty na ten temat. Akcja obywatelska "Stawka większa niż 8 MLD!" służy przywróceniu równowagi finansowej małych ojczyzn raz zapewnieniu rozwoju kraju zgodnie z oczekiwaniami i ambicjami lokalnych społeczności. W obronie interesów lokalnych społeczności wystąpił Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który opracował obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Projekt ten zakłada przesunięcie pieniędzy podatników z budżetu centralnego do ich własnych gmin, powiatów i regionów.

Miasto Zgierz również włączyło się do akcji zbierania podpisów - mówi p.o. rzecznika prasowego UMZ, Katarzyna Sendal. - Będziemy na bieżąco informować gdzie osoby zainteresowane mogą składać podpisy pod projektem ustawy.

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu

Uzasadnienie Projektu

Stawką jest:

  • odzyskanie stabilności finansowej gmin – dla rozwoju lokalnego,
  • wykorzystanie środków unijnych w kolejnej perspektywie finansowej,
  • faktyczna samorządność – przejawiająca się w tym, że lokalne władze mają realny wpływ na lokalne budżety i decyzje inwestycje
  • Rozwój cywilizacyjny kraju - potrzeby Polski są bardzo duże,
  • Lepsza jakość życia mieszkańców,
  • nowe miejsca pracy – nowe inwestycje, nowi inwestorzy, biznes.

Więcej informacji na stronie: www.stawka8mld.pl

Dowiedz się, jak poprzeć kampanię!

 


 

.