A A A

Wyprawka dla ŻakaPolski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Zgierzu mając na uwadze dobro dzieci wywodzących się z najuboższych rodzin, ogłasza rozpoczęcie akcji "Wyprawka dla Żaka", która ma na celu zapewnienie uczniom klas początkowych niezbędnych artykułów szkolnych oraz wyrównanie szans edukacyjnych najbiedniejszych dzieci.

 

Dla wielu rodzin borykających się z problemami finansowymi wrzesień jest miesiącem ogromnych wydatków i wielu wyrzeczeń, by zapewnić dziecku podstawowe artykuły szkolne, a najbiedniejsze rodziny nie stać nawet na nie. 

 

Dlatego pragniemy zapewnić 700 najuboższym dzieciom wyprawki szkolne i dać im nadzieję na lepszą przyszłość poprzez wsparcie ich ścieżki edukacyjnej. 

 

Aby udało nam się zrealizować ten cel zwracamy się do Państwa o wsparcie naszej akcji:

 

 1. przekazując dary rzeczowe i dostarczając je do Biura Oddziału Rejonowego PCK w Zgierzu, znajdującego się na ulicy Ks. Sz. Rembowskiego 3. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
   1. dokonując dobrowolnych wpłat na nasze konto bankowe:
    Bank Pekao S.A. VI Oddział Łódź
    09 1240 3031 1111 0000 3426 6788
    z dopiskiem Oddział Rejonowy PCK - Zgierz

 

Zbiórki będziemy prowadzić nieprzerwanie do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

 

Taki drobny gest dla dzieci znaczy naprawdę wiele.

 

 

.