A A A

PCK ZgierzPolski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Zgierzu w okresie wakacyjnym prowadzi zbiórkę odzieży oraz sprzętu rekreacyjnego na rzecz najuboższych mieszkańców naszego miasta.

Dary można składać w biurze Oddziału Rejonowego PCK w Zgierzu, przy ul. Ks. Sz. Rembowskiego 3.

 

.