A A A

Logo OHP17 lipca 2012 r. przy ul. Długiej 29A w Zgierzu zostanie otwarty Ośrodek Szkolenia Zawodowego. Ośrodek ten powstał w ramach projektu realizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem Ośrodka będzie zwiększenie dostępu młodzieży do usług z zakresu bezpłatnych szkoleń oraz stworzenie możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych, doskonalenia zawodowego, podnoszenia i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.

Oferta Ośrodka Szkoleń Zawodowych w Zgierzu skierowana jest do osób bezrobotnych i poszukujących pracy w wieku 18-25 lat.

Bliższe informacje na temat naszej działalności uzyskają Państwo pod w/w adresem bądź pod numerem telefonu: 42 717-15-77

GODZINY URZĘDOWANIA OSZ W ZGIERZU
poniedziałek-piątek w godz. 7.45-15.45
wtorek w godz. 8.45-16.45

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

.