A A A

Komitet „Przyjaciele Wesołej Gromady” z siedzibą przy ul. Mielczarskiego 1 w Zgierzu na podstawie zezwolenia nr SO.5311.3.2011 wydanego przez Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 1 września 2011 r. w wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrał środki pieniężne w kwocie 600,65 zł (słownie: sześćset złotych sześćdziesiąt pięć groszy) w formach: zbieranie ofiar do puszek kwestarskich (120,65 zł), sprzedaż cegiełek wartościowych o nominałach 5zł (430zł) i sprzedaż przedmiotów i usług (50zł).

Środki zostały przeznaczone na poprawę stanu rzeczowego Świetlicy działającej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Zgierzu. Koszt przeprowadzenia zbiórki to 20,00zł (w całości koszty administracyjne).

W imieniu Komitetu „Przyjaciół Wesołej Gromady”
Jakub Pyrzanowski

.