A A A

Projekt realizowano od stycznia 2009 r. do czerwca 2010 r. Projektem objętych zostało 172 uczniów.
W jego ramach prowadzono zajęcia z przyrody, matematyki, informatyki, języka angielskiego, socjoterapii i logopedii - w sumie przeprowadzono 2382 godziny zajęć.

Organizowano także zajęcia terenowe, wycieczki edukacyjne, wyjazdy do kina, Ogrodu Botanicznego, muzeum, lasu Łagiewnickiego, wyjazd terapeutyczny do Nieborowa. Dzięki funduszom z projektu zakupiono sprzęt i pomoce naukowe. Dzieci na zakończenie otrzymały zaświadczenia o udziale w projekcie.

Projekt w całości został sfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od nowego roku szkolnego w SP5 rusza kolejny projekt pod hasłem „Mogę więcej... w Piątce”.

 

 

więcej zdjęć w naszej galerii.

tekst i foto Iza Klimek

 

.