A A A

 

 

Prezydent Miasta Zgierza dr Iwona Wieczorek oraz Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu zapraszają wszystkich uczniów klas 4-6 szkół podstawowych do udziału w konkursie „List do Janusza Korczaka”.

Nagrodą dla trzech zwycięzców będzie wcielenie się 1 czerwca 2012 roku w rolę Małego Prezydenta Miasta Zgierza oraz jego dwóch zastępców. Na laureatów konkursu czeka wiele atrakcji oraz niezapomnianych wrażeń!!!

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu oraz całej akcji jest Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu
(ul. Rembowskiego 17) przy wsparciu Pani dr Iwony Wieczorek - Prezydent Miasta Zgierza

2. Konkurs adresowany jest do WSZYSTKICH uczniów klas 4-6, uczęszczających do zgierskich szkół podstawowych.

3. Ponieważ rok 2012 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Janusza Korczaka, zadaniem uczestników konkursu jest napisanie listu do Janusza Korczaka w imieniu swoim lub zgierskich dzieci. Janusz Korczak był prekursorem działań na rzecz praw dziecka, dlatego prace powinny uwzględniać tę problematykę. Akcja Mały Prezydent Miasta Zgierza jest elementem Tygodnia Korczakowskiego w Zgierzu.

4. Praca może mieć dowolną formę, np.: opowiadania, wiersza, pracy plastycznej, prezentacji multimedialnej, utworu muzycznego, fotografii, filmu, spotu lub inną. Nie ma również wskazań dotyczących techniki wykonania oraz rozmiaru prac.

Przedmiotem oceny jury jest przede wszystkim interpretacja tematu, kreatywne podejście oraz samodzielne wykonanie.

5. Do pracy należy dołączyć krótką odpowiedź na pytanie: „Dlaczego chcesz zostać jednym z Małych Prezydentów Miasta Zgierza”. Uzasadnienie MUSI być napisane odręcznie przez uczestnika i zajmować maksymalnie jedną stronę A4.

6. Prace należy dostarczyć do Centrum Kultury Dziecka (Zgierz, ul. Rembowskiego 17) do 14 maja 2012r. Jeżeli prace będą wymagały indywidualnego przedstawienia jury (decyduje opiekun) np. prezentacja multimedialna czy muzyczna, zostaną one poddane ocenie między 14 a 21 maja 2012 r. po indywidualnym umówieniu terminu z organizatorem (Centrum Kultury Dziecka).

7. W skład jury wejdą trzy osoby powołane przez organizatora, w tym: przedstawiciele Prezydenta Miasta Zgierza oraz przedstawiciel Centrum Kultury Dziecka.

8. Uczestnicy są zgłaszani przez placówki szkolne (nauczyciela) lub indywidualnie przez rodzica czy prawnego opiekuna.

9. Aby zgłoszenie było ważne praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwiskiem i kontaktem do opiekuna. Obowiązkowe jest dołączenie oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna i prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej, stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu oraz uzasadnienia (patrz pkt. 5 Regulaminu).

10. Po rozstrzygnięciu konkursu organizator skontaktuje się z laureatami poprzez szkołę lub rodzica w celu spotkania i omówienia szczegółów akcji Mały Prezydent Miasta Zgierza.

Informacje dodatkowe:

Zwycięzcy konkursu w dniu 1 czerwca br. otrzymają symboliczne funkcje tzw. Małych Prezydentów Zgierza. Spędzą cały dzień w towarzystwie przedstawicieli władz miasta Zgierza, którzy przekażą im symbolicznie władzę oraz „klucze do miasta”. Będą uczestniczyć m.in. w konferencji prasowej, specjalnej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza, będą urzędować w gabinetach prezydenckich, poznają Urząd Miasta Zgierza, specyfikę pracy poszczególnych wydziałów oraz odbędą wizytację miasta w prezydenckiej limuzynie z kierowcą. Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w tej wyjątkowej akcji!!

Regulamin i karta zgłoszeniowa

Oświadczenie rodzica

.