A A A

 

 

(fot. Iza Klimek)


29 marca w Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Mogę więcej… w Piątce”. Projekt był realizowany od 1 września 2010 r. Łącznie objętych nim zostało 212 uczniów.Osiem grup projektowych zrealizowało w sumie 2368 godzin. 12 nauczycieli prowadziło zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne, spotkania z teatrem, przyrodnicze, matematyczne, z języka angielskiego, z terapii logopedycznej, ortografii, terapii pedagogicznej. W ramach projektu zakupiono sprzęt rtv, programy multimedialne, gry dydaktyczne, książki, słuchowiska, gry planszowe, pomoce dydaktyczne do zajęć, sprzęt laboratoryjny. Odbyły się wycieczki do kina, teatru, akwarium, groty solnej, Muzeum Geologicznego, a także spotkania z Grzegorzem Kasdepke, Wandą Chotomską, Ewą Chotomską i Roksaną Jędrzejewską-Wróbel. Każda grupa na zakończenie przygotowała krótką prezentację swoich zajęć.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Iza Klimek

.