A A A

 

Co nie jest operacją gospodarczą, co tworzy cena zakupu netto powiększona o marżę kwotową, na podstawie zapisów na kontach ustal wartość inwestycji długoterminowych - to tylko niektóre z pytań, z jakimi zmagali się uczestnicy I Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego „Euronomik 2012”, który odbył się w Zespole Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas technikum o profilu ekonomicznym z terenu województwa łódzkiego. Składał się z dwóch etapów. Pierwszy odbył się 26 marca, kiedy to uczniowie w swoich szkołach za pomocą platformy internetowej rozwiązywali zadania. Do konkursu przystąpiło 95 przyszłych ekonomistów. Etap drugi odbył się 30 marca w ZS nr 1 w Zgierzu. Wzięło w nim udział 15 uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w pierwszym etapie. Tym razem musieli także przez platformę e-learningową odpowiedzieć na 30 pytań oraz rozwiązać jedno zadanie praktyczne. „Zastosowaliśmy innowacyjną formę e-learningową, niespotykaną dotąd w konkursach wiedzy ekonomicznej, dzięki której w bardzo krótkim czasie mogliśmy poznać wyniki, co ułatwiło nam pracę. Warto uświadomić młodym ludziom, że taka metoda nauki na odległość może podnieść jakość kształcenia, zwłaszcza, że uczestnikom „Euronomika” spodobał się sposób sprawdzania wiedzy” – mówi Teresa Stolarek, nauczycielka informatyki, współorganizatorka konkursu.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Karolina Kowalczyk z Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu zdobywając 84 punkty z 93 możliwych. „Nie byłam pewna, czy dobrze rozwiązałam test, więc trochę się stresowałam. Interesuję się rachunkowością i chcę się nią zajmować w życiu zawodowym, dlatego zamierzam pójść na studia związane z finansami i rachunkowością. Zastanawiam się tylko, czy złożę dokumenty do Wrocławia, czy do Łodzi” – mówi laureatka konkursu.

Opiekę merytoryczną nad „Euronomikiem” sprawowała nauczycielka rachunkowości Ewa Kawczyńska-Kiełbasa – „w oparciu o program nauczania przygotowałam zadanie z elementami analizy ekonomicznej, pojawiły się też treści na poziomie rozszerzonym. Konkurs swoją formułą przypominał egzamin zawodowy, który czeka uczniów w niedługim czasie. Myślę, że po takim teście jak dzisiejszy, młodzież zda go bez problemu”. Organizatorki mają nadzieję, że konkurs na stałe wpisze się w listę imprez szkolnych, w końcu nieformalna nazwa szkoły – Ekonomik – zobowiązuje.

Źródło: Monika Gering, Starostwo Powiatowe w Zgierzu

.