A A A

13 grudnia 2011 r. została podpisana umowa objęcia patronatem Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II przez Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W uroczystości wzięli udział wiceprezes OŁ SEP dr inż. Józef Wiśniewski, przedstawiciele Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego SEP z panią prezes Henryką Szumigaj, dyrektor firmy „Galmar” z Poznania - mgr inż. Robert Marciniak, młodzież, nauczyciele pabianickiej i łódzkich szkół o profilu elektrycznym, ze strony ZZSP dyrektor mgra Eugeniusz Jacel, młodzież i nauczyciele szkoły.

Po podpisaniu w/w umowy głos zabrał wiceprezes OŁ SEP dr inż. Józef Wiśniewski – przedstawiając korzyści dla młodzieży i kadry pedagogicznej wynikające z podpisanej umowy patronackiej z OŁ SEP. W trakcie wystąpienia dr inż. Józef Wiśniewski wręczył dyplomy za zorganizowanie i zajęcie I miejsca  (ex aequo)  w konkursie wojewódzkim na „Najatrakcyjniejsze obchodów Światowego Dnia Elektryki w szkołach średnich w roku szkolnym 2010/1011” dyrektorowi szkoły mgrowi Eugeniuszowi Jacelowi oraz nauczycielom mgrowi inż. Lucynie Drygalskiej i mgrowi inż. Janowi Markiewiczowi.

Kolejnym elementem uroczystości była prezentacja dyrektora firmy „Galmar” z Poznania - mgr inż. Roberta Marciniaka nt. ”Profil produkcyjny firmy „Galmar” – uziemienia i odgromienia”.

Ostatnim elementem uroczystości były prezentacje młodzieży ZZSP im. Jana Pawła II. Wystąpili kolejno Krzysztof Kacela i Łukasz Ogłaska z kl. 3 Teo z prezentacją: „Zagrożenia dla rynku i klientów wynikające ze stosowania diod LED niskiej jakości” oraz Michał Graczyk i Adrian Kozłowski z kl. 2 Tbem z prezentacją: „Prof. Jan Kożuchowski – życie i twórczość”.

Zgodnie z umową o objęcie patronatem Stowarzyszenie Elektryków Polskich zobowiązuje się do :

1. Współpracy w krzewieniu wśród uczniów wiedzy i informacji dotyczących najnowszych rozwiązań i osiągnięć w dziedzinach techniki związanych z elektrotechniką, elektroniką, mechatroniką.
2. Zapraszania uczniów na seminaria, szkolenia i prezentacje firm.
3. Organizacji szkoleń i egzaminów w celu uzyskania przez uczniów ostatnich klas Świadectw Kwalifikacyjnych "E" uprawniających do prac w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych do 1 kV.
4. Wspierania kadry pedagogicznej Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w kształceniu szczególnie uzdolnionych uczniów.
5. Udostępniania nauczycielom informacji dotyczących najnowszych rozwiązań i osiągnięć nauki i techniki z dziedziny szeroko rozumianej elektryki.

Szkoła ze swej strony zobowiązuje się do:

1. Propagowania działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
2. Współpracy z jednostkami SEP w celu włączenia się w nurt działalności stowarzyszeniowej.
3. Wymiany informacji dotyczących potrzeb, problemów i możliwości kształtowania umiejętności praktycznych i teoretycznych uczniów w obszarze nowoczesnych technologii.
4. Krzewienia wśród uczniów ogólnej wiedzy elektrycznej i elektronicznej oraz kultury technicznej i ekologicznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i poszanowania energii.
5. Inicjowania i popierania twórczości naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach elektryki i dziedzinach pokrewnych; popularyzowania elektryki, jej historii i twórców, szczególnie polskich.

Lucyna Drygalska, ZZSP im. Jana Pawła II w Zgierzu

.