A A A


2 czerwca w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza miało miejsce podsumowanie Konkursu "Majowe Dziedzictwo" oraz rozdanie nagród dla wyróżnionych i laureatów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z zakończenia Konkursu oraz projektami najlepszych prac!

Galę poprowadzili: Justyna Zielińska, Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich EZG oraz Łukasz Cezary Adamski, Sekretarz SIO EZG. Wśród gości obecni byli Poseł na Sejm RP Artur Dunin, Sekretarz UMZ Waldemar Gorzak, Tomasz Cajdler - jeden ze sponsorów Konkursu, Piotr Ogrodowczyk - redaktor naczelny portalu Komentarz Polityczny, zgierskie media - Ilustrowany Tygodnik Zgierski oraz TV Centrum oraz oczywiście część uczestniczących w Konkursie uczniów wraz z nauczycielami.

Po wstępie, w trakcie którego zaprezentowano ideę Konkursu, jego organizatorów, jak i osoby, które wsparły Konkurs, przystąpiono do wręczenia uczniom dyplomów za uczestnictwo. Następnie wręczono osobom wyróżnionym oraz laureatom nagrody, wśród których były Pendrive'y, książki oraz nagroda główna - odtwarzacz MP4, jak i materiały promocyjne serwisu EZG.INFO.PL oraz Miasta Zgierza. Nauczyciele, którzy nadzorowali projekty uczniów, otrzymali podziękowania wraz z redakcyjnymi teczkami.
Na koniec wręczono podziękowania także osobom wspierającym Konkurs. Głos zabrali: poseł Artur Dunin, Waldemar Gorzak oraz Tomasz Cajdler, dziękując za zaproszenie do Konkursu oraz wyrażając nadzieję, że młodzież będzie rozwijała swoje polityczne zainteresowania, a Organizatorzy Konkursu nie poprzestaną na pierwszej edycji.

A skoro już o kontynuacji Konkursu mowa - wszystkich chętnych zapraszamy do następnej edycji. W stosownym czasie na naszym portalu pojawią się informacje dotyczące przyszłorocznego Konkursu!
Póki co jednak zachęcamy do zapoznania się z charakterystykami prac oraz pełnymi projektami, nadesłanymi przez wyróżnionych i laureatów...
...oraz zdjęciami w Galerii

 

Adrian Skoczylas,

Koordynator Konkursu

 


 

I MIEJSCE:
ANNA FIGARSKA

(Zespół Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie; 
opieka: p. Magdalena Łysio)


Praca otrzymała tytuł „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej”. W niezwykle rozbudowanej Preambule autorka wskazała na doniosłą rolę naszej Ojczyzny w historię Europy oraz potrzebę wzajemnego szacunku i zaangażowania mających budować silny Naród świadomy swej odrębności, jednak otwarty i tolerancyjny na wszelkie inne światopoglądy czy kultury. W państwie występuje ustrój demokratyczny i trójpodział władz, głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych i sprawujący funkcję reprezentacyjną, władzę wykonawczą posiada Rada Ministrów, zaś ustawodawczą Sejm i Senat, których ilość członków została znacznie zmniejszona. Wszyscy obywatele mają zapewnione m. in. wolność i nienaruszalność osobistą, prawo do obrony, do własnego światopoglądu oraz dostępu do ośrodków kultury przy obowiązku płacenia podatku na rzecz państwa. Autorka wskazuje także na kwestię prawa do swobodnej edukacji, rodzinę jako dobro nadrzędne państwa czy godne warunki pracy. Przedstawia również rolę Polski w Europie, jaką jest dbałość o zachowanie swej indywidualności przy jednoczesnym dbaniu o dobro Rzeczypospolitej, jak i całej Europy. Komisja Konkursowa zauważyła szerokie spektrum tematów podjętych w projekcie, oryginalne ujęcie tematu, jakim było wyodrębnienie spraw dotyczących edukacji czy rodziny, jak również precyzyjne określenie swej wizji państwa w Preambule.

Pełna treść projektu Anny Figarskiej...

 

 

II MIEJSCE:
KAMIL KLIMCZAK
(Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zgierzu; opieka: p. Iwona Drzeń)

 

Tytuł projektu to „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej”. W Preambule występuje odwołanie do Boga, wyrażenie wdzięczności za suwerenność i pragnienia zapewnienia rozwoju państwa w oparciu o zasady prawa i wolności. W państwie panuje ustrój demokratyczny z trójpodziałem władz: 7-letnią kadencją prezydenta wybieranego w wyborach powszechnych, Radą Ministrów, a także 6-letnimi kadencjami Sejmu i Senatu, wybieranego przez sejmiki wojewódzkie. W pracy wymienione zostały wszystkie najważniejsze wartości dotyczące obywatela, zawierające ekonomiczne, polityczne, kulturalne i prywatne prawa jednostki. Komisja Konkursowa dostrzegła bardzo szerokie i dokładne ujęcie tematu, szczegółowe i profesjonalne scharakteryzowanie władzy i ustroju państwa, a także oryginalne odwołanie się do historii poprzez wykorzystanie godła z II Rzeczpospolitej.

Pełna treść projektu Kamila Klimczaka...

 

 

III MIEJSCE:
IZABELA PAKULSKA
(Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ozorkowie;
opieka: p. Piotr Jatczak)

 

Projekt nosi tytuł „Pierwotna Konstytucja Izabelanii”. W Preambule zawarte zostało wezwanie do obywateli o działanie dla dobra narodu poprzez przestrzeganie ustaw. W Wolnej Zjednoczonej Izabelanii panuje monarchia parlamentarna, przy czym wszelka władza wybierana jest przez króla bądź królową, a wybór nowego władcy dokonuje się poprzez konkurencje sprawdzające ich wiedzę, zdolności porozumiewawcze oraz szlachetność. W pracy ujęte są obywatelskie prawa i obowiązki, a także pomysł ośrodków pracy społecznej zamiast więzień. Komisja Konkursowa dostrzegła w projekcie oryginalność ustroju państwa jak i estetykę symboli narodowych – godło z koroną otoczoną przez białego orła w czerwonym tle, złotem, bielą i czerwienią jako barwami narodowymi oraz Polonezem Chopinowskim jako hymnem.

Pełna treść projektu Izabeli Pakulskiej...

 

 

WYRÓŻNIENIA:

KAROLINA PAWLAK
(Gimnazjum w Zespole Szkół w Leśmierzu;
opieka: p. Elżbieta Okonkoska)

 

Projekt przyjął tytuł „Moja Konstytucja 2010”. W Preambule ujęto hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”, a także cel ustanowienia Konstytucji jakim jest poczucie troski o dobro Polaków. Autorka skupiła się na wizji funkcjonowania obywateli oraz charakterze społeczeństwa i środowiska naturalnego. Podkreślone zostało m. in. prawo do pracy pozwalającej na wygodne życie dla każdego dorosłego, do 3-miesięcznych wakacji w interesujących miejscach czy szybki czas przejścia na emeryturę (40-45 lat). W zaprezentowanym państwie nie ma głodu i nędzy, hałasu ani zanieczyszczeń środowiska, samochody napędzane są elektrycznie, budynki ogrzewane energią słoneczną, a medycyna zna i leczy wszystkie choroby. Komisję Konkursową urzekła pozytywna w swym idealizmie wizja państwa.

Pełna treść projektu Karoliny Pawlak...

 

 

PIOTR SKIBIŃSKI
(Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu; opieka: p. Romana Krężlewicz)

 

Praca nosi nazwę „Moja Konstytucja 2010”. W Preambule podkreślone zostały chęć, by ustanawiana konstytucja była chlubą całego narodu polskiego i przedmiotem zazdrości reszty świata, równość wszystkich obywateli, jak i szerzenie dobra i tolerancji. Rzeczpospolita Polska ma być krajem aktywnym na arenie międzynarodowej, mając także prawo do wymiany swojego terytorium z innymi krajami na odpowiednich warunkach, nieszkodzących jej interesowi. Autor stawia na surową politykę wychowywania młodzieży, dostrzegając przy tym ważne aspekty resocjalizacji, takie jak przebywanie ze swoimi rówieśnikami w jej ramach. Komisję Konkursową zaciekawił pomysł obowiązkowego stawiania się na wybory do władz państwowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Pełna treść projektu Piotra Skibińskiego...

 

 

KRZYSZTOF SKOWROŃSKI
(Gimnazjum nr 1 w Zgierzu; opieka: p. Elżbieta Szpruch)

Projekt otrzymał tytuł „Konstytucja Majowa”. W Preambule przedstawiony zostały cele uchwalenia Konstytucji, mającej chronić obywateli, oddawać hołd przodkom oraz przekazywać dziedzictwo następnym pokoleniom. Ustanowiona została Rzeczpospolita Polska Królewska, będąca monarchią konstytucyjną z królem wybieranym przez Naczelną Radę Królewską na dożywotnią kadencję, Sejmem wybieranym w wyborach powszechnych na 5 lat i Rządem powoływanym przez króla również na 5-letnią kadencję. Obywatelom zapewnione zostały liczne prawa, m. in. do zrzeszania się, własności prywatnej czy zawarcia małżeństwa zarówno dla osób hetero- jak i homoseksualnych. Komisja Konkursowa dostrzegła oryginalne ujęcie tematu, wskazanie na problemy mniejszości społecznych jak i pomysł utworzenia autorskich instytucji takich jak Królewska Izba Gospodarczo-Ekonomiczna czy Królewska Rada Wyznaniowo-Narodowościowa.

Pełna treść projektu Krzysztofa Skowrońskiego...

 

.