A A A

Po raz pierwszy w tym roku szkolnym rusza „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, mających siedzibę na terenie powiatu zgierskiego”.

Będzie to inicjatywa realizowana poprzez trzy programy stypendialne: „Nasz Prymus” dla uzdolnionych uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, „Nasz Talent” dla młodzieży szczególnie wyróżniającej się w danej dziedzinie, niekoniecznie związanej z przedmiotami szkolnymi oraz „Nasz Fachowiec” skierowany do uczniów zasadniczych szkół zawodowych.

Starosta Zgierski Krzysztof Kozanecki zadecydował, że w trudnych dla wielu osób czasach kryzysu, należy wspierać młodych ludzi, rozwijać ich pasje, a także odpowiednio motywować, stąd właśnie taka idea.

Na chwilę obecną na ten program stypendialny zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 20 tys. zł, ale jest to tylko wstępna propozycja. Ostateczna decyzja będzie podjęta w momencie kiedy wpłyną wszystkie wnioski ze szkół, które wytypują uczniów spełniających kryteria. Regulamin przewiduje, że młodzież otrzyma jednorazowe stypendium, jeśli w klasyfikacji końcowej uzyska średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0 w przypadku ucznia liceum ogólnokształcącego lub 4,7, jeśli chodzi o młodzież uczącą się w technikum i liceum profilowanym (program „Nasz Prymus”). Natomiast uczeń zasadniczej szkoły zawodowej powinien mieć średnią ocen nie niższą niż 4,0 („Nasz Fachowiec”).

 

Jolanta Łęczewska, powiat.zgierz.pl

.