A A A

Tomasz Pawliczak jest tegorocznym absolwentem technikum elektrycznego Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. Zwieńczeniem jego działalności w szkole było uzyskanie nagród dla najlepszego maturzysty w Zgierzu.

W ciągu czterech lat nauki Tomek był wzorowym uczniem, szczególnie uzdolnionym w zakresie przedmiotów ścisłych i zawodowych. Aktywnie uczestniczył w życiu klasy i szkoły. Cieszył się dużym zaufaniem kolegów. Przez cały czas trwania nauki pełnił funkcję gospodarza klasy. Działał na rzecz samorządu klasowego i szkolnego. Aktywnie uczestniczył w zajęciach Szkolnego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Koła elektrycznego i elektronicznego, rozwijając swoje zainteresowania i wykonując prace modelowo-konstrukcyjne, które znacząco wzbogaciły bazę dydaktyczną szkoły.

W klasie maturalnej uzyskał kwalifikacje SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV.

Tomasz Pawliczak osiągnął, najlepsze w szkole, wyniki egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Dalsze kształcenie planuje podjąć na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

Zwieńczeniem jego zasług było uzyskanie nagród: Nagrody Starosty Zgierskiego - dla najlepszego maturzysty w szkole oraz stypendium dla najlepszego maturzysty, który podejmie dalsze kształcenie na wyższej uczelni, przekazane przez Senatora RP Andrzeja Owczarka i Posła Artura Dunina.

Społeczność szkolna jest dumna z osiągnięć naszego absolwenta.

Lucyna Drygalska

ZZSP im. Jana Pawła II w Zgierzu

.