A A A

30 września w Centrum Kultury Dziecka odbyła się VI sesja Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

Z funkcji przewodniczącego MRMZ zrezygnował Michał Świętosławski, któremu podziękowano za pracę. On sam także podziękował za współpracę i zaoferował chęć pracy jako radny Młodzieżowej Rady. Nową przewodniczącą Rady została Jessica Dudzik, która zdobyła większe poparcie w głosowaniu niż Kamil Klimczak.

Młodzi radni podsumowali akcję „Czytający Zgierz” podkreślając ogromny wkład ze strony Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zgierzu. Na sesji dyskutowali również o II Młodzieżowej Zgierskiej Debacie Oxfordzkiej, którą zaplanowali ją na 17 listopada w Urzędzie Miasta Zgierza. Dyskutowanym tematem będzie słuszność wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, które miało miejsce w 2004 roku. Zaproszeni do niej zostaną uczniowie zgierskich szkół oraz mieszkańcy naszego miasta.

Po zakończonej sesji odbyło się zamknięte spotkanie robocze ws. projektu „Młodzieżowy Bank Pracy” koordynowanego przez członków Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

- Obecnie zajmujemy się promocją projektu, zawieszamy plakaty w szkołach – mówi Jessica Dudzik, nowa przewodnicząca MRMZ. – Uczniowie są bardzo zaciekawieni i cieszą się, że ktoś zainteresował się tym problemem młodzieży. Wielu młodych ludzi chce pracować i już teraz zdobywać jakieś doświadczenie. Na początku 2012 r. planujemy zorganizować warsztaty z pisania CV oraz listu motywacyjnego, a także spotkania przygotowujące do rozmów kwalifikacyjnych.

Następną sesję MRMZ zaplanowano na 28 października 2011 r.

Adrian Skoczylas

.