A A A

29 września na XIII sesji Rady Miasta Zgierza jedenaściorgu uczniom z miejskich szkół wręczono stypendia edukacyjne na najbliższy rok. Są one przyznawane za osiągnięcia artystyczne, sportowe oraz naukowe.

Stypendia otrzymało łącznie jedenaścioro uczniów z:

  • SLO im. R. Traugutta
  • Gimnazjum nr 1
  • Gimnazjum nr 2
  • Gimnazjum nr 3
  • Szkoły Podstawowej nr 4
  • Szkoły Podstawowej nr 5

Dyplomy potwierdzające otrzymanie Stypendium Rady Miasta Zgierza na rok 2011/2012 wręczali: Prezydent Miasta Zgierza, dr Iwona Wieczorek, zastępca Prezydenta, Grzegorz Leśniewicz oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Iwona Olszewska-Nowak.

Jako EZG.INFO.PL zapytaliśmy część stypendystów dzięki jakim osiągnięciom w ubiegłym roku otrzymali stypendium oraz na jaki cel przeznaczą otrzymywane pieniądze.

- W zeszłym roku szkolnym dotarłam do ogólnopolskiego finału Olimpiady Artystycznej z historii muzyki – mówi Agata Tabaszewska, uczennica Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. – Na razie będę zbierać pieniądze ze stypendium, choć jeszcze nie wiem na co je wydam.

Kamil Klimczak może się pochwalić finałem gimnazjalnego wojewódzkiego konkursu historycznego, w którym brał udział jako uczeń Gimnazjum nr 3 w Zgierzu. – Na co dzień działam w Młodzieżowej Radzie Miasta Zgierza oraz Klubie Historycznym im. gen. „Grota” Roweckiego, piszę także do miesięcznika „Aspekt Polski”. A za otrzymane stypendium kupię sobie drukarkę i będę zbierać na obóz historyczny w Krakowie – dodaje. Od września Kamil jest uczniem SLO.

Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Adrian Skoczylas

.