A A A

VI sesja Młodzieżowej Rady Miasta  Zgierza, odbędzie się w dniu 30 września 2011 r. o godz. 11.00 w Centrum Kultury Dziecka, ul. Rembowskiego 17.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Złożenie ślubowania przez radnych.

4. Informacja szczegółowa nt. działań podjętych i podejmowanych w najbliższym czasie w ramach akcji Młodzieżowy Bank Pracy.

5. Informacja podsumowująca przebieg akcji „Czytający Zgierz”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia debaty „II Młodzieżowa Zgierska Debata Oksfordzka” związanej z polską prezydencją w Radzie UE i przyjęcia jej regulaminu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia koncertu z okazji Andrzejek i przyjęcia jego regulaminu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu filmowo-fotograficznego i przyjęcia jego regulaminu.

9. Pisma skierowane do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

10.  Zapytania i wolne wnioski.

11.  Przyjęcie protokołu z II sesji.

12.  Zamknięcie obrad.

.