A A A

Projekt „Młodzieżowy Bank Pracy" zrealizowany będzie na terenie miasta Zgierza, w okresie od 1 września 2011 do 5 maja 2012. Celami projektu są: zmniejszenie bezrobocia wśród młodych ludzi, zainspirowanie do zdobywania doświadczeń, aktywne włączanie się w życie społeczne, zredukowanie dystansu i tworzenie jedności międzyludzkiej oraz integracja młodzieży. Projekt nie wprowadza żadnych ograniczeń społecznych, kulturowych - skierowany jest do młodych ludzi w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu – mbpzgierz.pl

Aby każdy mógł brać aktywny udział w życiu naszego miasta w ciągu całego projektu zostaną przeprowadzone profesjonalne warsztaty z: prawidłowego pisania CV i listu motywacyjnego, doradztwa zawodowego, auto prezentacji, sposobów zawierania umów oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Pomysł na projekt zrodził się z potrzeb wyrażanych przez młodych ludzi z naszego miasta podczas różnego rodzaju spotkań np. sesjach Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza oraz innych projektach realizowanych w ramach 'Młodzieży w działaniu'. Projekt poprzez warsztaty uświadomi młodym ludziom jak ważne jest pozyskanie wiedzy na temat prawa pracy, zawierania umów i kształcenia własnego wizerunku. Projekt ma promować aktywny udział młodzieży na lokalnym rynku pracy, który mógłby dać możliwość rozwoju i samorealizacji. Koordynatorzy pragną, aby młodzi ludzie w naszym mieście mieli szanse zacząć kreatywnie działać, zapoznawać się z rodzimym rynkiem pracy. Organizatorzy projektu mają zamiar stworzyć im warunki, by mogli aktywnie uczestniczyć w życiu naszego miasta oraz pomagać promować je dzięki umiejętnościom zdobytym na nieodpłatnych warsztatach przez nas zorganizowanych.

Projekt uzyskał Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Zgierza dr Iwony Wieczorek, która zadeklarowała się wspomóc tę inicjatywę.

Wszystkie zaplanowane warsztaty odbywać się będą w miejscach do tego przystosowanych, które dzięki życzliwości dyrekcji placówek miejskich zostaną udostępnione m.in. Centrum Kultury Dziecka i Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu. Organizowanym działaniom towarzyszy Młodzieżowa Rada Miasta Zgierza.

 

źródło: mbpzgierz.pl

 

.