A A A

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że rodziny w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz rodziny wychowujące uczniów niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2011/2012.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w:

  • klasach I – III szkoły podstawowej
  • klasie III  gimnazjum
  • uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie realizowana poprzez refundację uprzednio zaakceptowanych wydatków.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012 w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2011 roku.

Więcej informacji w KOMUNIKACIE DLA RODZICÓW.

źródło: umz.zgierz.pl

 

Czytaj także: Stypendia socjalne na rok 2011/2012.

 

.